Sopp

Ildrørsopp

Boletus Luridus

Ildrørsopp er i steinsoppfamilien og har den samme kjøttfulle lubne formen som andre steinsopper. Rørlaget er fritt fra stilken og nettstruktur på stilken er karaktiristisk for denne familien. Ildrørsopp har røde rørmunninger og ser derfor rød ut under hatten. Klemmer du på rørlaget, eller skjærer i kjøttet blåner det.

Blodrørsopp ligner men slik skiller du de; Stilken til ildrørsopp har rød netting som kan minne om ildtunger = ildrørsopp. Stilken til blodrørsopp har masse røde prikker/ blodsprut = blodrørsopp. Blodrørsopp har samme normstatus som ildrørsopp; giftig som rå, spiselig etter 10-15 minutter varmebehandling.

Sanking, matauk og selvberging er en fantastisk hobby og på kjøpet får du flott natur, mosjon og frisk luft. Har du forresten lagt merke til at de fleste hilser på hverandre ute i naturen? Naturen er jammen raus: turopplevelser, gratis mat og smaksopplevelser tilbys oss året rundt, 24/7! Derfor kjenner jeg på en stor takknemlighet men også et stort ansvar for å sanke bærekraftig og ferdes ute uten spor. Håper at du også tenker det samme og er enig i at vi alle må være like rause med naturen tilbake.

Hatt: brun, semsket
Stilk: oransje med rød nettstruktur
Rørlag: fri fra stilk med røde rørmunninger, blåner ved trykk
Habitat: parker og plener, løvskog
Smak og lukt: mild smak og lukt
Sesong:  fra juli
Forveksling: blodrørsopp

GIFTIG SOM RÅ; SPISELIG MED 10-15 MIN VARMEBEHANDLING

Giftforløp blodrørsopp og ildrørsopp:
Med virkning på fordøyelsessystemet.
Fra 15-30 min. til 1-3 timer etter måltidet
Sykdomsbilde: Magesmerter, diaré, brekninger, krampe, besvimelser.
Behandling: Magetømming og tilførsel av medisinsk kull. Rikelig å drikke: tynn te eller kaffe. Kontakt lege.

HUSK at du må aldri spise sopp eller nyttevekster du ikke er 100 % sikker på at er spiselig og ikke giftig. All sopp som skal spises av uerfarne skal sjekkes på soppkontroll. Hør med soppsakkyndige (SSK), nyttevekstkyndige, soppkontroller, sopp- og nyttevekstforum på facebook og skaff deg tilstrekkelig kunnskap gjennom gode sopp- og nyttevekstbøker og kurs. All sopp kan spises, noen bare en gang! Det samme gjelder enkelte forvekslinger til nyttevekster. Og det er ikke tull, hvert år er det alvorlige soppforgifninger og planteforgiftninger, noen ganger med dødelig utgang.

Giftinformasjonen 22 59 13 00, døgnåpent

Kilder: Naturen <3 , Artsdatabanken, Artsobservasjoner, Norges sopp og nyttevekstforbund / kurskompendiet SSK av bla Inger Anne Lysebraate og Anna-Elise Torkelsen, Norske sopper av Inger Langset Egeland og Steinar Myhr. Soppboka av Gro Gulden og Per Marstad, snl.no/ v fagansvarlig Klaus Høiland

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply