Sopp

Traktkantarell

Craterellus tubaeformis

Traktkantarellen er en takknemlig sopp. De er mange, er lett å bli kjent med og er meget gode. Kanskje ikke helt opp til kantarell i kvalitet men tar det igjen i kvantitet. Traktkantarellene kommer i september og har sesong til langt uti november, helt til frosten kommer. Men bli ikke overrasket hvis den kommer allerede i august. Selv frosne sopp går i kurven, tines og tilberedes eller fryser videre i fryseren. På grunn av fargen er den jammen ikke lett å se mellom lyng og mose, men når du først har fått øye på én åpenbarer de seg.

Det er alltid flere sopper sammen og de danner store buer eller ringer. Du finner de lettest i gammel granskog men også i løvskog. Du kan bruke hele soppen og den er sjelden markspist, men det kan vare greit å sjekke om det er rusk og rask eller levende kryp i den hule stilken. Traktkantarell egner seg veldig godt i supper, sauser og gryter, og til tørking. Traktkantarell er en sopp i trompetsoppfamilien og kan lett forveksles med gul trompetsopp. Det gjør ingenting, den er veldig god og kan tilberedes på samme måte som traktkantarell. Du kan se forskjell på fargen på stilken; gul trompetsopp har oransje stilk og hvis du sammenligner ribbene under hatten vil du se at gul trompetsopp sine riller nærmest er nedslitt og borte.

Man kan fort bli fristet til å plukke effektivt og røske med seg mange sopp av gangen, men vær oppmerksom på at spiss giftslørsopp vokser i samme habitat (granskog, mose og blåbærlyng) og kan til og med vokse inne imellom traktkantarellene. Spiss giftslørsopp er en dødelig giftig sopp, så rådet er å plukke én og én traktkantarell, eller plukke på en måte som sikrer at du har full kontroll på hver sopp som går i kurven. De ligner ikke på hverandre, men begge er brune og ca like store. Anbefaler å lære deg den. Regelen er å kaste hele kurvens innhold hvis den inneholder en giftslørsopp eller lignende.


Tørking er en super måte å konservere denne soppen på. Traktkantarell er en sopp man gjerne finner mye av og da er det fint å ha utover vinteren. En skikkelig smaksfavoritt og så lett å tørke, oppbevare og tilberede. 10 g tørket sopp tilsvarer 100 g fersk. Du kan fint bruke tørket på oppskrifter med fersk sopp, men husk forholdet 1:10. Legg de tørkede soppene i bløt i varmt vann til den er myk, rundt 30 minutter. Klem av bløtevannet (spar på det til supper og sauser) og stek i smør, eller tilsett gryter, paier, pizza, supper, risotto, viltsaus….du kan også knuse den tørre soppen i en morter og bruke som krydder.

Hatt: tynnkjøttet, traktform, navlet med ujevn hattekant
Stilk: hul og grågul/ olivengul
Ribber: grågule nedløpende og gaffeldelte
Habitat: barskog, gammel granskog, ofte på litt fuktige steder
Smak og lukt: mild og behagelig
Sesong: september til november
Forveksling: gul trompetsopp, vær obs på spiss giftslørsopp

SPISELIG

HUSK at du må aldri spise sopp eller nyttevekster du ikke er 100 % sikker på at er spiselig og ikke giftig. All sopp som skal spises av uerfarne skal sjekkes på soppkontroll. Hør med soppsakkyndige (SSK), nyttevekstkyndige, soppkontroller, sopp- og nyttevekstforum på facebook og skaff deg tilstrekkelig kunnskap gjennom gode sopp- og nyttevekstbøker og kurs. All sopp kan spises, noen bare en gang! Det samme gjelder enkelte forvekslinger til nyttevekster. Og det er ikke tull, hvert år er det alvorlige soppforgifninger og planteforgiftninger, noen ganger med dødelig utgang.

Giftinformasjonen 22 59 13 00, døgnåpent

Sanking, matauk og selvberging er en fantastisk hobby og på kjøpet får du flott natur, mosjon og frisk luft. Har du forresten lagt merke til at de fleste hilser på hverandre ute i naturen? Naturen er jammen raus: turopplevelser, gratis mat og smaksopplevelser tilbys oss året rundt, 24/7! Derfor kjenner jeg på en stor takknemlighet men også et stort ansvar for å sanke bærekraftig og ferdes ute uten spor. Håper at du også tenker det samme og er enig i at vi alle må være like rause med naturen tilbake.

Kilder: Naturen <3 , Artsdatabanken, Artsobservasjoner, Norges sopp og nyttevekstforbund / kurskompendiet SSK av bla Inger Anne Lysebraate og Anna-Elise Torkelsen, Norske sopper av Inger Langset Egeland og Steinar Myhr. Soppboka av Gro Gulden og Per Marstad, snl.no/ v fagansvarlig Klaus Høiland

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply