Sopp

Traktkantarell

Craterellus tubaeformis

Traktkantarellen er en takknemlig sopp. De er mange, er lett å bli kjent med og er meget gode. Kanskje ikke helt opp til kantarell i kvalitet men tar det igjen i kvantitet. Traktkantarellene kommer i september og har sesong til langt uti november, helt til frosten kommer. Men bli ikke overrasket hvis den kommer allerede i august. Selv frosne sopp går i kurven, tines og tilberedes eller fryser videre i fryseren. På grunn av fargen er den jammen ikke lett å se mellom lyng og mose, men når du først har fått øye på én åpenbarer de seg.

Det er alltid flere sopper sammen og de danner store buer eller ringer. Du finner de lettest i gammel granskog men også i løvskog. Du kan bruke hele soppen og den er sjelden markspist, men det kan vare greit å sjekke om det er rusk og rask eller levende kryp i den hule stilken. Traktkantarell egner seg veldig godt i supper, sauser og gryter, og til tørking. Traktkantarell er en sopp i trompetsoppfamilien og kan lett forveksles med gul trompetsopp. Det gjør ingenting, den er veldig god og kan tilberedes på samme måte som traktkantarell. Du kan se forskjell på fargen på stilken; gul trompetsopp har oransje stilk og hvis du sammenligner ribbene under hatten vil du se at gul trompetsopp sine riller nærmest er nedslitt og borte.

Man kan fort bli fristet til å plukke effektivt og røske med seg mange sopp av gangen, men vær oppmerksom på at spiss giftslørsopp vokser i samme habitat (granskog, mose og blåbærlyng) og kan til og med vokse inne imellom traktkantarellene. Spiss giftslørsopp er en dødelig giftig sopp, så rådet er å plukke én og én traktkantarell, eller plukke på en måte som sikrer at du har full kontroll på hver sopp som går i kurven. De ligner ikke på hverandre, men begge er brune og ca like store. Anbefaler å lære deg den. Regelen er å kaste hele kurvens innhold hvis den inneholder en giftslørsopp eller lignende.


Hatt: tynnkjøttet, traktform, navlet med ujevn hattekant
Stilk: hul og grågul/ olivengul
Ribber: grågule nedløpende og gaffeldelte
Habitat: barskog, gammel granskog, ofte på litt fuktige steder
Smak og lukt: mild og behagelig
Sesong: september til november
Forveksling: gul trompetsopp, vær obs på spiss giftslørsopp

SPISELIG

Kilder: Naturen <3 , Artsdatabanken, Artsobservasjoner, Norges sopp og nyttevekstforbund / kurskompendiet SSK av bla Inger Anne Lysebraate og Anna-Elise Torkelsen, Norske sopper av Inger Langset Egeland og Steinar Myhr. Soppboka av Gro Gulden og Per Marstad, snl.no/ v fagansvarlig Klaus Høiland

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply

%d bloggers like this: