Sopp

Rimsopp

Cortinarius caperatus, slørsopp

Dette er en sopp du kan finne mye av både i lavlandet og til fjells. De liker seg i både løv- og barskog, også i bjørkebeltet på fjellet. Den danner sopprot (mykorrhiza) med bjørk, furu og gran. Jeg syns rimsopp er en veldig god matsopp, god alene i panna eller blandet sammen med annen god sopp. Og den egner seg godt til frysing eller tørking.

Rimsopp heter rimsopp på grunn av at den har et fint rimlag på toppen av hatten. Hvis du ser nøye etter ser du et lyst nesten hvitt slør. Det synes best på unge sopper og i noen tilfeller kan rimet være helt borte på grunn av kraftig regn, den kan også ha et fiolettskjær i rimet. Huden på hatten er ofte litt rynkete særlig ut mot kanten. Som ung ser den ut som lyse kuler i lyngen som etterhvert brer seg ut til en flat hatt med ring under hatten. Fargen går fra nesten hvit til lys til beige og halmgul.

Rimsopp er en av slørsoppene og den eneste soppen som ansees som spiselig i slørsoppfamilien. Slørsoppfamilien er en stor familie med to skumle medlemmer; spiss giftslørsopp og butt giftslørsopp, begge er meget giftige. De er mindre og rødbrune og ingen forvekslingsfare til rimsopp. Men det er andre slørsopper som kan ligne litt på rimsopp i farge og fasong. Det er derfor viktig å se etter RIM og RYNKER på hatten, og RING på stilken for å være helt sikker på at det er rimsopp og ikke en forvekslingsart.

RIM og RYNKER

Sanking, matauk og selvberging er en fantastisk hobby og på kjøpet får du flott natur, mosjon og frisk luft. Har du forresten lagt merke til at de fleste hilser på hverandre ute i naturen? Naturen er jammen raus: turopplevelser, gratis mat og smaksopplevelser tilbys oss året rundt, 24/7! Derfor kjenner jeg på en stor takknemlighet men også et stort ansvar for å sanke bærekraftig og ferdes ute uten spor. Håper at du også tenker det samme og er enig i at vi alle må være like rause med naturen tilbake.

takkete skiver, flott sikksakk-mønster under hatten

Rimsopp:

Hatt: først kuleformet senere hvelvet, fra hvit til beige og halmgul. Hvitt rim på toppen og ofte rynker i hattehuden.
Stilk: lys beige/brun med ring. Vatret under hatt med sikksakk-mønster.
Skiver: tilvokste, lyse gulbrune, etterhvert brunere med alder.
Sporepulver: brunt
Habitat: løv- og barskog, næringsfattig og ofte sur skog. Hele landet også i fjellet.
Smak og lukt: mild smak og lukt.
Sesong: august, september, oktober
Forveksling: rynkeslørsopp, ullringslørsopp og moltegul slørsopp, ingen er spiselige av disse

SPISELIG

HUSK at du må aldri spise sopp eller nyttevekster du ikke er 100 % sikker på at er spiselig og ikke giftig. All sopp som skal spises av uerfarne skal sjekkes på soppkontroll. Hør med soppsakkyndige (SSK), nyttevekstkyndige, soppkontroller, sopp- og nyttevekstforum på facebook og skaff deg tilstrekkelig kunnskap gjennom gode sopp- og nyttevekstbøker og kurs. All sopp kan spises, noen bare en gang! Det samme gjelder enkelte forvekslinger til nyttevekster. Og det er ikke tull, hvert år er det alvorlige soppforgifninger og planteforgiftninger, noen ganger med dødelig utgang.

Giftinformasjonen 22 59 13 00, døgnåpent

Kilder: Naturen <3 , Artsdatabanken, Norges sopp og nyttevekstforbund / kurskompendiet SSK av bla Inger Anne Lysebraate og Anna-Elise Torkelsen, Norske sopper av Inger Langset Egeland og Steinar Myhr. Soppboka av Gro Gulden og Per Marstad, snl.no/ v fagansvarlig Klaus Høiland

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply