Sopp

Stubbeskjellsopp

kuehneromyces mutabilis

Som navnet tilsier, en sopp som stort sett vokser på stubber og ved. En knippesopp, ikke veldig stor men ofte mange sopper sammen tett i tett. Saprotrof på tre, og aller helst på dødende løvved, ofte bjørk, sjelden barved. Vanlig over hele landet også i høyereliggende strøk. Skivene er lyse og bleke som unge men blir senere brune på grunn av de brune sporene. Skjellete stilk med ring og over ringen er stilken glatt uten de små skjellene og lys.

Stubbeskjellsopp lukter fruktig og godt og smaker godt også. Men fjern stilkene, de er litt bruskaktige. En god sopp man ofte kan finne mengder av, men dette er ingen nybegynnersopp. Det er flere små brune sopper som vokser på stubber men det er spesielt den meget giftige flatklokkehatten man skal være oppmerksom på. Den vokser helst på granstubber, og stilkene er forskjellige. Flatklokkehatten har mørk stilk med sølvaktige langsgående striper/spragler, litt pulveraktig som forsvinner ved berøring. Den har også ring men ikke like tydelig, mer som en ringsone og er ikke lys og glatt over ringen. Lær deg begge soppene før du går etter stubbeskjellsoppen.

stubbeskjellsopp


Stubbeskjellsopp:

Hatt: hygrofan, gulbrun: gul i midten brun ytterst, klebrig i fuktig vær og mer brun, gulere som tørr
Stilk: skjellete brun stilk med ring, lysere og glatt over ring.
Skiver: først lyse, senere brune, svakt nedløpende.
Sporepulver: brunt
Habitat:  knipper på løvtrestubber
Smak og lukt: mild og fruktig
Sesong: juni-oktober
Forveksling: flatklokkehatt, meget giftig

SPISELIG, men ingen nybegynnersopp

HUSK at du må aldri spise sopp eller nyttevekster du ikke er 100 % sikker på at er spiselig og ikke giftig. All sopp som skal spises av uerfarne skal sjekkes på soppkontroll. Hør med soppsakkyndige (SSK), nyttevekstkyndige, soppkontroller, sopp- og nyttevekstforum på facebook og skaff deg tilstrekkelig kunnskap gjennom gode sopp- og nyttevekstbøker og kurs. All sopp kan spises, noen bare en gang! Det samme gjelder enkelte forvekslinger til nyttevekster. Og det er ikke tull, hvert år er det alvorlige soppforgifninger og planteforgiftninger, noen ganger med dødelig utgang.

Giftinformasjonen 22 59 13 00, døgnåpent

stubbeskjellsopp
stubbeskjellsopp
stubbeskjellsopp

Sanking, matauk og selvberging er en fantastisk hobby og på kjøpet får du flott natur, mosjon og frisk luft. Har du forresten lagt merke til at de fleste hilser på hverandre ute i naturen? Naturen er jammen raus: turopplevelser, gratis mat og smaksopplevelser tilbys oss året rundt, 24/7! Derfor kjenner jeg på en stor takknemlighet men også et stort ansvar for å sanke bærekraftig og ferdes ute uten spor. Håper at du også tenker det samme og er enig i at vi alle må være like rause med naturen tilbake.

Kilder: Naturen <3 , Artsdatabanken, Artsobservasjoner, Norges sopp og nyttevekstforbund / kurskompendiet SSK av bla Inger Anne Lysebraate og Anna-Elise Torkelsen, Norske sopper av Inger Langset Egeland og Steinar Myhr. Soppboka av Gro Gulden og Per Marstad, snl.no/ v fagansvarlig Klaus Høiland

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply