Sopp

Blek og rødgul piggsopp

Hydnum repandum og Hydnum rufescens

lyse myke pigger, ulike lengder, blek piggsopp
blek piggsopp

Piggsopper har myke pigger tett i tett under hatten og er derfor lett å skille fra andre sopper som har skiver (feks fluesopp), porer (glatt, feks fåreesopp) eller rør (svampeaktig, feks steinsopp). Blek piggsopp (Hydnum repandum) og rødgul piggsopp (Hydnum rufescens) er meget gode matsopper som er lette og kjenne igjen og som ikke har skumle forvekslingsarter. Derfor heter det at piggsopp er en av de 5 sikre matsoppene vi har sammen med, fåresopp, kantarell, matriske og matblekksopp.

Blek og rødgul piggsopp er nært beslektet i slekten Hydnum som kalles Matpiggsopper. Og du finner de i samme habitat, sammen med skogstrær, særlig gran og bjørk, som de danner sopprot (mykorrhiza) med. De liker seg i mose og gress på nokså fuktige steder. En er lys og blek med lys blek hatt, stilk og pigger, og den andre er rødgul med rødgul hatt, pigger og stilk. Blek piggsopp er ofte litt større og kraftigere og kan ha sidestilt stilk mens den rødgule er litt spinklere bygd og sett ovenfra kan den av og til minne om en kantarell før piggene avslører hvem den er. Den bleke kan minne om fåresopp eller franskbrødsopp sett ovenfra, men nok en gang vil piggene bekrefte blek piggsopp. Blek piggsopp har nedløpende pigger på stilk mens rødgul har kun pigger under hatt. Hatten hos begge er glatt og tørr og ofte oppsprukket med uregelmessig form og innbøyd kant. Begge er meget gode matsopper som er faste i kjøttet og forholdsvis lite angrepet av innsekter. Kjøttet er sprøtt og piggene faller lett av ved berøring. Du finner gjerne flere samtidig, i heksering og ofte flere sammenvokste. Piggsopp har sesong fra juli med toppsesong i september men det er også muligheter senere utover høsten . Vil si at piggsopp er nesten på høyde med kantarell og på grunn av den milde og gode smaken syns jeg de passer veldig godt i soppblandinger. Den er fin å tørke og fryse på grunn av den faste konsistensen.

Blandt matpiggsoppene fins det også en tredje sjelden art: hvit piggsopp, Hydnum albidum. Du kan også finne andre sopp med pigger, blandt annet storpigger som furuskjellpigg og granskjellpigg men de er større og mørkere i fargen. En kan si at myke jordboende piggsopper med lyse pigger er spiselige.

Har du lyst til å lære mer om sopp og få oppskriftstips til hvordan du kan tilberede soppen du finner kan du lese om min nye bok Vilt Godt Sopp her

blek piggsopp
blek piggsopp

Sanking, matauk og selvberging er en fantastisk hobby og på kjøpet får du flott natur, mosjon og frisk luft. Har du forresten lagt merke til at de fleste hilser på hverandre i skogen? Naturen er jammen raus: turopplevelser, gratis mat og smaksopplevelser tilbys oss året rundt, 24/7! Derfor kjenner jeg på en stor takknemlighet men også et stort ansvar for å sanke bærekraftig og ferdes ute uten spor. Håper at du også tenker det samme og er enig i at vi alle må være like rause med naturen tilbake.

rødgul piggsopp
rødgul piggsopp, ikke nedløpende pigger
rødgul piggsopp

Hatt: tørr, glatt, fast sprøtt kjøtt, uregelmessig form, innrullet kant, kremfarget (blek p) gyllen til rødgul(rødgul p)
Stilk: fast kjøtt, kraftig, ofte sidestilt
Pigger: lyse og myke. faller lett av ved berøring, nedløpende på blek piggsopp
Habitat: barskog og løvskog, gran og bjørk, hele landet, mose
Smak og lukt: mild og god
Sesong:sent juli til november
Forveksling: ingen

SPISELIG, nybegynnersopp, en av de 5 sikre

HUSK at du må aldri spise sopp eller nyttevekster du ikke er 100 % sikker på at er spiselig og ikke giftig. All sopp som skal spises av uerfarne skal sjekkes på soppkontroll. Hør med soppsakkyndige (SSK), nyttevekstkyndige, soppkontroller, sopp- og nyttevekstforum på facebook og skaff deg tilstrekkelig kunnskap gjennom gode sopp- og nyttevekstbøker og kurs. All sopp kan spises, noen bare en gang! Det samme gjelder enkelte forvekslinger til nyttevekster. Og det er ikke tull, hvert år er det alvorlige soppforgifninger og planteforgiftninger, noen ganger med dødelig utgang.

Giftinformasjonen 22 59 13 00, døgnåpent

Kilder: Naturen <3 , Artsdatabanken, Artsobservasjoner, Norges sopp og nyttevekstforbund / kurskompendiet SSK av bla Inger Anne Lysebraate og Anna-Elise Torkelsen, Norske sopper av Inger Langset Egeland og Steinar Myhr. Soppboka av Gro Gulden og Per Marstad, snl.no/ v fagansvarlig Klaus Høiland

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply