Sopp

Ildrørsopp

Boletus Luridus

Ildrørsopp er i steinsoppfamilien og har den samme kjøttfulle lubne formen som andre steinsopper. Rørlaget er fritt fra stilken og nettstruktur på stilken er karaktiristisk for denne familien. Ildrørsopp har røde rørmunninger og ser derfor rød ut under hatten. Klemmer du på rørlaget, eller skjærer i kjøttet blåner det.

Blodrørsopp ligner men slik skiller du de; Stilken til ildrørsopp har rød netting som kan minne om ildtunger = ildrørsopp. Stilken til blodrørsopp har masse røde prikker/ blodsprut = blodrørsopp. Blodrørsopp har samme normstatus som ildrørsopp; giftig som rå, spiselig etter 10-15 minutter varmebehandling.

Hatt: brun, semsket
Stilk: oransje med rød nettstruktur
Rørlag: fri fra stilk med røde rørmunninger, blåner ved trykk
Habitat: parker og plener, løvskog
Smak og lukt: mild smak og lukt
Sesong:  fra juli
Forveksling: blodrørsopp

GIFTIG SOM RÅ; SPISELIG MED 10-15 MIN VARMEBEHANDLING

Giftforløp blodrørsopp og ildrørsopp:
Med virkning på fordøyelsessystemet.
Fra 15-30 min. til 1-3 timer etter måltidet
Sykdomsbilde: Magesmerter, diaré, brekninger, krampe, besvimelser.
Behandling: Magetømming og tilførsel av medisinsk kull. Rikelig å drikke: tynn te eller kaffe. Kontakt lege.
Giftinformasjonen tlf: 22 59 13 00

Kilder: Naturen <3 , Artsdatabanken, Artsobservasjoner, Norges sopp og nyttevekstforbund / kurskompendiet SSK av bla Inger Anne Lysebraate og Anna-Elise Torkelsen, Norske sopper av Inger Langset Egeland og Steinar Myhr. Soppboka av Gro Gulden og Per Marstad, snl.no/ v fagansvarlig Klaus Høiland

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply

%d bloggers like this: